Alzheimer

Choroba Alzheimera nie jest naturalnym elementem starzenia się. Jest chorobą neurodegeneracyjną i jak w każdej chorobie ważne jest, aby umieć ją jak najszybciej rozpoznać i rozpocząć intensywną terapię.

Chociaż każdy przypadek choroby Alzheimera jest inny, eksperci zidentyfikowali typowe objawy ostrzegawcze choroby mózgu. W przypadku choroby Alzheimera objawy te stopniowo nasilają się i stają się bardziej uporczywe.
Zmiany chorobowe obejmują funkcje poznawcze, motoryczne, intelektualne i psychiatryczne: zmiany osobowości, problemy behawioralne, objawy takie jak afazja, apraksja, depresja, halucynacje, urojenia i wiele innych.

Objawy:

  • utrata pamięci krótkotrwałej, dotycząca ostatnich zdarzeń, nazw, rozmieszczenia obiektów i innych nowych informacji,
  • utrata orientacji w czasie i miejscu,
  • trudności w wykonaniu prostych czynności, takich jak mycie zębów lub ubieranie się,
  • trudności z mową, ze znalezieniem odpowiednich słów, uzupełnianiem zdań oraz podążaniem za wskazówkami i rozmowami
  • niewłaściwy osąd przy podejmowaniu decyzji,
  • zmiany nastroju i osobowości, takie jak zwiększone podejrzenia, szybkie i uporczywe wahania nastroju, wycofanie się i brak zainteresowania zwykłymi czynnościami.

Terapia

Choroby neurodegeneracyjne można wyleczyć