blog

Niepłodność

Terapia Bowena wspomaga poczęcie nowego życia w sposób nieinwazyjny i z poszanowaniem godności człowieka.

Terapia Bowena jest metodą, która oddziałuje na cały organizm pacjenta. Terapia Bowena dociera do przyczyn niepłodności i w prawdziwy sposób rozwiązuje problemy par, które zmagają się z trudnościami w poczęciu dziecka. Terapia Bowena stosowana jako metoda wspomagania płodności jest tylko katalizatorem procesów naprawczych organizmu – usuwa blokady, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i uruchamia procesy samoleczenia zapisane w każdym organizmie. Całą pracę powrotu do zdrowia wykonuje sam organizm pacjenta. Uruchomienie procesów samoleczenia doprowadza do równowagi wszystkie funkcje ciała: dotyczy to również sfery płodności człowieka.Przywrócenie dobrego stanu zdrowia powoduje, że zrównoważony organizm sam decyduje o poczęciu nowego życia.

W jakim stopniu Technika Bowena jest skuteczna w leczeniu niepłodności? W takim samym jak w innych schorzeniach, czyli około 80 %. Indywidualne doświadczenia terapeutów mówią, że nawet w beznadziejnych przypadkach, gdzie medycyna akademicka nie może pomóc, po 3-4 zabiegach Bowena – czyli 2-3 tygodniach od podjęcia terapii –  dochodzi do poczęcia. Na świecie żyją dziesiątki tysięcy ‘bowenowych’ dzieci, czyli dzieci poczętych dzięki terapii Bowena.

Przebieg terapii w przypadku problemów z poczęciem jest zależny od stanu zdrowia pacjentki i regularności cyklu.