blog

Parkinsona można wyleczyć

Chciałabym przedstawić Państwu postać Johna Colemana, naturopaty z Australii, który z powodzeniem leczy chorobę Parkinsona. Myślę, że jego metoda lecznicza może być wykorzystana do leczenia wszystkich schorzeń neurodegeneracyjnych: Alzheimera i demencji także.

U Johna Colemana w wieku 52 lat zdiagnozowano chorobę Parkinsona w stadium zaawansowanym i wczesne stadium zaniku wieloukładowego.
Po wygraniu własnej bitwy przeciwko chorobie Parkinsona pomaga innym osobom cierpiącym na tę chorobę w poprawie ich zdrowia, odwróceniu objawów i zmniejszeniu zażywanych leków.
John Coleman rozpoczął swoją naturopatyczną praktykę pod koniec 1998 roku po tym, jak sam wyzdrowiał. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, próbuje zainteresować środowisko lekarskie swoimi odkryciami. Bezskutecznie. Powodem odrzucenia jego propozycji jest brak badań naukowych na temat skuteczności jego metody.

Jakże bliskie jest mi jego doświadczenie: odrzucania pomocy w postaci terapii naturalnych tylko dlatego, że nie są dostatecznie udokumentowane.

Zapraszam do lektury:)

ZDROWY SCEPTYCYZM

Jestem głęboko zwolennikiem zdrowego sceptycyzmu wobec wszystkiego i wszystkich.

Oznacza to, że kwestionowanie powszechnie przyjętych przekonań, „wspólnej wiedzy” i nowo rozpowszechnianych informacji, które nie są w pełni wyjaśnione, może być zdrowe i pouczające.

Z drugiej strony zdrowy sceptycyzm implikuje, że faktycznie BADAMY kwestię, wobec której jesteśmy sceptyczni, i jesteśmy GOTOWI PRZYJĄĆ odpowiednio udowodnione informacje. Będziemy nawet gotowi ZMIENIĆ nasze ZDANIE, w przypadku gdy dostępne są wystarczające dowody.

Wielu tak zwanych sceptyków krytykuje moją pracę i program. Są to zwykle ludzie należący do pewnego rodzaju społeczeństwa sceptyków, którzy na ślepo akceptują całą zachodnią medycynę jako „opartą na dowodach”, a komplementarną jako „szarlatanerię”. Inni twierdzą, że moja historia nie może być prawdziwa, ponieważ nie jest promowana przez lekarzy.

Piszę o tym szerzej w innym miejscu, ale tutaj jest krótka wersja:
około 11% zachodniej medycyny jest w pełni udowodnione, podczas gdy ponad 50% nie ma wiarygodnych dowodów (British Medical Journal). Znaczna część leków uzupełniających jest wprowadzana na podstawie wyników badań z podwójnie ślepą próbą placebo, podczas gdy znacznie więcej jest popartych dowodami klinicznymi (jak większość medycyny zachodniej).

Istnieją „szarlatani” promowani przez pozbawionych skrupułów ludzi – zarówno w zachodniej medycynie farmaceutycznej, jak i medycynie komplementarnej. Dlatego musimy sceptycznie podchodzić do wszystkich roszczeń i dokładnie je badać.

Wielu lekarzom, uniwersytetom, szpitalom i stowarzyszeniom Parkinsona przedstawiłem swoją historię, wyniki badań i własne ciało, ale nikt nawet nie zadał sobie trudu, aby przeczytać materiały lub odpowiedzieć na moją ofertę.

Z drugiej strony wybitny neurolog napisał do mnie, mówiąc: „Jestem również świadomy tego, że twoje podejście do pomagania ludziom z chorobą Parkinsona jest wspierające i komplementarne i wielu moich pacjentów skorzystało z twojej pomocy”.

Zachowajmy sceptycyzm i uważajmy na dziwaczne twierdzenia dotyczące jakiejkolwiek formy medycyny, ale przebadaj się i zastosuj te metody, które poprawiają jakość zdrowia.

John Coleman

strona Johna Colemana