Potrzeby

potrzeba autonomii

• niezależności
• przestrzeni
• spontaniczności
• wolności
• swoboda wyboru własnych marzeń, celów i wartości
• swoboda wybierania sposobów ich realizacji

potrzeba radości życia

• dobrostanu fizycznego i emocjonalnego
• humoru, śmiechu
• inspiracji
• komfortu/wygody
• łatwości
• nadziei
• prostoty
• przygody
• radości
• różnorodności/urozmaicenia
• zabawy

potrzeba świętowania

• świętowanie rozwoju i wzbogacania życia oraz spełniania marzeń
• świętowanie strat, rozwianych marzeń, niezaspokojonych potrzeb (opłakiwanie, żałoba)

potrzeba związku z innymi ludźmi

• akceptacji
• bliskości
• bezpieczeństwa uczuciowego
• bycia widzianym
• bycia wziętym/wziętą pod uwagę
• ciepła
• dzielenia się emocjami, talentami i zdolnościami
• empatii
• intymności
• kontaktu z innymi

• miłości
• otuchy
• przyczyniania się do wzbogacania życia i informacji zwrotnej o naszych działaniach
• przynależności
• równych szans
• siły grupowej
• szacunku
• szczerości
• towarzystwa
• uczciwości

• uznania
• więzi
• wsparcia
• wspólnoty
• współpracy
• współzależności
• wyrozumiałości
• wzajemności
• zaufania
• znaczenia
• zrozumienia i bycia zrozumianym

potrzeba kontaktu z samym/samą sobą

• autentyczności
• autoekspresji/wyrażania własnego „ja”
• celu
• integralności
• jasności
• kompetencji
• kreatywności

• osiągnięć
• poczucia sprawczości i wpływu
na swoje życie
• poczucia własnej wartości
• prywatności
• rozwoju
• samoakceptacji
• samorozwoju/wzrostu
• sensu

• spójności
• stymulacji/pobudzenia
• szacunku dla siebie
• świadomości
• twórczości
• uczenia się
• wyzwań
• zaufania

potrzeba związku ze światem

• kontaktu z przyrodą
• ładu
• piękna
• pokoju
• porządku
• spójności

Listę opracowano na podstawie książki Marshalla B. Rosenberga „Porozumienie bez Przemocy. O języku serca”.