blog, terapia dzieci

Badanie na temat kolki, która dzieciom ból sprawia

Przeprowadzono badania skuteczności terapii dzieci cierpiących na kolki jelitowe. Wyniki są bardzo zadowalające: terapia jest skuteczna w 93%.

Kolka jelitowa to bardzo powszechna dolegliwość, która dokucza niemowlętom od 6 tygodnia do czwartego, piątego miesiąca życia. Z jej powodu cierpi co piąty maluch. Cierpią też rodzice, którzy bezsilnie patrzą na długotrwały płacz dziecka.

Okazuje się, że Stowarzyszenie terapeutów Techniki Bowena w Bułgarii przeprowadziło badanie dotyczące skuteczności stosowania Bowena w terapii kolki dziecięcej. Terapeuci chcieli ustalić, jak skuteczne jest leczenie i znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakich przypadkach skuteczność jest ograniczona lub żadna.

Badania przeprowadzono w okresie jednego roku, od lipca 2015 r. do lipca 2016 r. Badaniem objęto 170 dzieci. Zabiegi Bowena były stosowane u wszystkich monitorowanych dzieci raz na 4 do 7 dni.

W badaniu uzyskano następujące wyniki skuteczności:

  • 63% dzieci zareagowało na stosowanie Techniki Bowena całkowitym zanikiem kolki,
  • 24% dzieci zareagowało dużą poprawą, kolki pojawiały się sporadycznie i miały łagodny przebieg,
  • 7% dzieci zareagowało chwilową poprawą,
  • 6% dzieci nie zareagowało wcale lub w bardzo niewielkim stopniu.

Niestety autorzy badania nie byli w stanie określić powodów, dlaczego 6% dzieci nie zareagowało poprawą na stosowane zabiegi. Wyjaśnienia
brak skuteczności są tylko hipotetyczne.

Jak przebiega terapia kolki?

  • czas zabiegu 5-20 minut
  • zabiegi wykonuje się co 4, 5 lub 7 dni w zależności od intensywności przebiegu kolki
  • w większości przypadków wystarcza 3 do 5 zabiegów

koszt